Хасаг
ЦОГЦЭЦЭГ
ИТХ-ын Дарга, ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол

  • 1985 - 1995 Багахангай дүүргийн 91-р сургууль
  • 1995 - 1999 "Тэнгэр" Дээд Сургууль
  • 1999 - 2001 Удирдлагын Академи
  • 2001 - 2003 Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Туршлага

  • 1999 - 2005 Багахангай дүүргийн 94-р сургуульд Түүхийн багш
  • 2005 - 2007 Багахангай дүүргийн "Хангай" цогцолбор сургуулийн сургалтын менежер
  • 2007 - 2013 Багахангай дүүргийн "Хангай" цогцолбор сургуулийн Нийгмийн багш
  • 2013 - одоог хүртэл Багахангай дүүргийн ИТХ-ын Даргын зөвлөх

Гавъя Шагналууд

  • 2011 Ардын хувьсгалын 90 жилийн ойн медаль
  • 2013 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны жуух бичиг

Имэйл