ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБА

2016-05-17 11:52

1.  ИТХ-ын Дарга Х.Цогцэцэг
2.  ИТХ-ын Даргын зөвлөх С.Анхныбаяр
3.  Нарийн бичгийн дарга бөгөөд ажлын албаны дарга Ц.Дэнсмаа
4.  Эрх зүй, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ариунболд
5.  Зохион байгуулалт,  хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Намуунтуяа
6.  Архив, бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн А.Найгалмаа
7.  Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн С.Мөнгөнбагана
8.  Иргэний танхим хариуцсан ажилтан, нярав Х.Сүрэнхорлоо
9.  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын туслах О.Хулан
10. Нягтлан бодогч А.Наранцацрал
11. Улс төрийн намын бүлгийн ажилтан Б.Хишиг-Ундрал
12. Жолооч Г.Сүхбаатар

2016-05-17 11:52

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..