ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН АЖЛЫН АЛБА

2016-05-17 11:52

1.  ИТХ-ын Дарга Х.Цогцэцэг
2.  ИТХ-ын Даргын зөвлөх С.Анхныбаяр
3.  Нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны дарга Ц.Дэнсмаа
4.  Эрх зүй, тогтоол шийдвэрийн биелэлт, хүний нөөц хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ариунболд
5.  Өргөдөл, гомдол, Архив, бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн А.Найгалмаа
6.  Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн С.Мөнгөнбагана
7.  Зохион байгуулалт,  хуралдаан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Намуунтуяа
8.  Иргэний танхимын зохион байгуулагч Х.Сүрэнхорлоо
9.  Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын туслах О.Хулан
10. Нягтлан бодогч М.Мөнхжаргал
11. Нярав Т.Анхбаярмаа
12. Улс төрийн намын бүлгийн ажилтан Б.Хишиг-Ундрал
13. Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргын жолооч Г.Сүхбаатар

2016-05-17 11:52

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..