Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Иргэн таны оролцоо чухал Иргэн таны оролцоо чухал

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Багахангай дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэд эмэгтэйчүүдийн зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 41
2 Багахангай дүүргийн 2023 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 40
3 Дүүргийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийг үнэлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-16 38
4 Нутгийн удирдлагын төлөөлийн байгууллагын төлөөлөгчийн сонгон батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 37
5 Ажлын албан бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-27 36
6 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-29 32
7 Чиглэл хүргүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-26 30
8 Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-26 28
9 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-26 29
10 Хог хаягдлын олон нийтийн байцаагчийн цалингийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-26 31
11 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-19 25
12 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-07-07 24
13 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-30 21
14 Машин махенизм түрээсээр ажиллуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-30 22
15 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-30 20
16 Төлөөлөгчийн бүрэн эрхийг баталгаажуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-30 17
17 Төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 15
18 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-06 14
19 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн ажлын алба байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 12
20 Ажлын албан бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-05-25 11
21 Сонгуулийн сурчилгааны ухуулах хуудас болон зурагт самбар байрлуулах байршилыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-11 09
22 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нөхөн сонгуулийн хороо байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-04-11 08
23 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 07
24 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 05
25 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нөхөн сонгуулийн тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-21 04
26 Дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын зөвлөл байгуулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-11 03
27 Ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-11 02
28 Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийг шинэчлэх батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-02-11 01
29 Салбар комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-30 36
30 Төлөөлөгчийн ёс зүйн дүрэм батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-28 08
31 Багахангай дүүргийн 2022 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 06
32 Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны дэгийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 10
33 Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 09
34 Багахангай дүүргийн 2022 оны Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 7
35 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 10
36 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 17
37 Ээлжит бус 5 дугаар хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 16
38 Ээлжит бус 4 дүгээр хуралдааны тов зарлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 15
39 Төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 14
40 Тогтоол хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 13
41 Иргэний танхимын журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 12
42 Дүүргийн 2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 02
43 Ухуулах хуудас, зурагт самбар, дэлгэц байршуулах байршлыг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 11
44 Төлөөлөгчдэд урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 18
45 "Алдарт эх"-ийн одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 09
46 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 08
47 Биеийн тамир, спортын хорооны үйлчилгээний төлбөр хураамжийн хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 07
48 "Эрүүл орчин-Иргэдийн сайн сайхан III шатны арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 06
49 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 04
50 Төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 03
51 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 02
52 "Багахангай тохижилт" ОНӨААТҮГ-ын дүрэм, бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 27
53 "Багахангай дүүргийн шагналын төрөл, түүнийг олгох журам-"ыг шинэчлэх батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 04
54 "Дүүргийн 2021 оны төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай"
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-24 03
55 Төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 31
56 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 30
57 Ээлжилт 7 дугаар хуралдааны тов зарлах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 29
58 "Багахангай гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж" ОНӨААТҮГ-ыг байгуулж, бүтэц орон тоог батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 28
59 Журам батлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 01
60 Төрийн шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 26
61 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 25
62 Ээлжит 6 дугаар хуралдааны тов зарлах
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 24
63 Төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 23
64 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 22
65 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 21
66 Шагнах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 20
67 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд иргэдийг томилон оролцуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2021-12-24 19
68 Малын хөлийн тоо толгойд ногдох албан татварын хэмжээг тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-05-10 01
69 Сонгуулийн хэсэг байгуулах тухай
ИТХ-ын ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ТОГТООЛ
2001-12-24 05

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 906
316 / 35%
323 / 36%
123 / 14%
144 / 16%